Profetens dröm om Allâh

Fråga: Hur skall vi förstå sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Min Herre kom till mig i drömmen och lade Sin hand mellan mina axlar…”1

sett till att den troende inte ser sin Herre förrän han kommer in i paradiset?

Svar: Det finns ingen motsägelse mellan hadîthen och att Allâh inte ses i detta liv. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg inte honom med sina ögon. Han drömde om Honom. Du kan exempelvis drömma om en död person. Men kan du se samma person i detta liv? Det är omöjligt. Du kan dock drömma om honom. Denna omtalade syn är inte som synen med ögonen.

1at-Tirmidhî (3231).