Profetens död och dess datum

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî
Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 153-154

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick bort en måndag i månaden Rabî´ al-Awwal. Det råder det inga meningsskiljaktigheter om. Den dagen drog han bort ridån medan människorna förrättade morgonbönen bakom Abû Bakr. När muslimerna fick syn på hans ansikte som var som ett blad ur en Mushaf, var de nära på att sättas på prövning av glädje. De trodde att han skulle komma ut till bönen, men han visade dem att de skulle förbli på sina platser. Därefter drog han för ridån.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog den dagen. Muslimerna trodde att han hade frisknat till då de såg honom på morgonen och Abû Bakr gick samma dag hem till as-Sunh utanför al-Madînah. Samma dag på förmiddagen gick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bort. Det har även sagts att han dog efter att solen hade lämnat zenit, men den första åsikten är den korrekta. Han dog nämligen en måndag då förmiddagen hade blivit riktigt varm. Det var även tidpunkten när han först kom in i al-Madînah efter att ha utvandrat dit.

De lärda är oense om dess exakta datum. Vissa säger att det var den första Rabî´ al-Awwal. Andra säger att det var den andra. Somliga säger att det var den tolfte. Det har sagts den trettonde och den femtonde. Det vanligaste bland människorna är att han dog den tolfte Rabî´ al-Awwal.

as-Suhaylî och andra har dock avvisat den åsikten. De säger att Avskedsvallfärdens predikan år 10 skedde en fredag och att den första Dhûl-Hidjdjah var en torsdag. I och med att det var så, är det inte korrekt att han dog måndagen den tolfte Rabî´ al-Awwal oavsett om de tre tidigare månaderna – Dhûl-Hidjdjah, Muharram och Safar – var fulländade eller inte eller om vissa var fulländade till skillnad från andra.

Jag kommer dock att besvara detta med ett bra svar: Ibn Ishâq nämnde att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog den tolfte Rabî´ al-Awwal. Detta är möjligt då araberna ordnar datum efter nätter och inte efter dagar. Däremot gör de det först efter att respektive natts dag är över. Sålunda följer dagen natten. På så sätt räknas inte natten vars dag inte är över än. Detsamma gäller i fall de nämner nätterna i samband med vänteperioder. Även då avser de nätter tillsammans med deras dagar.

På så sätt var måndagen då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog den trettonde. Men i och med att dagen inte var över, räknade man inte heller med dagens natt. I stället tog man hänsyn till söndagsnatten och dess dag som var den tolfte. Därför sade Ibn Ishâq att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog efter den tolfte natten av Rabî´ al-Awwal – och Allâh vet bättre.

Likaså är de oense om begravningstiden. Vissa säger att han begravdes direkt, vilket är osannolikt. Andra menar att han begravdes natten till tisdagen. Somliga säger att det var på tisdagen och det sägs att han begravdes på natten till onsdagen.