Profetens bön i följeslagarnas hem

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/198)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

78 – Kapitel om att en ensam kvinna utgör en rad

727 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Ishâq, från Anas bin Mâlik som sade:

Hemma hos oss bad jag och en faderlös pojke bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), och min moder Umm Sulaym bakom oss.”

Hadithen bevisar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fina karaktär då han kunde gå hem till sina följeslagare och be i deras hem. Sådana handlingar stärkte tvivelsutan kärleken och vänskapen mellan honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans samfund.

Hadithen bevisar också att frivillig bön får bes i samling ibland och inte alltid.