Profetens bön efter Witr

Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Låt er sista bön på natten vara Witr.”1

Dessutom har det bekräftats hos Muslim att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt och bad två Raka´ât efter Witr. Hur kombineras hans ord och handling? Det är faktiskt inte paradoxalt.

För det första bad sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dessa två Raka´ât bara ibland och inte alltid.

För det andra sade Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) att dessa två Raka´ât var ingen egen bön, utan en del av Witr. De i förhållande till Witr är som frivilliga böner (الرواتب) i förhållande till obligatoriska. Alltså gick hans handling inte emot hans ord:

Låt er sista bön på natten vara Witr.”

1Muslim (751).