Profetens berömvärda position

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/194)

Fråga: Är den Berömvärda position som Allâh (´azza wa djall) har lovat Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begränsad Medlingen?

Svar: Den Berömvärda positionen är faktiskt allmän och berör alla positioner som hyllas av människor. Till dem hör den Väldiga medlingen. Profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) kommer att ursäkta sig från den till dess att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får förfrågan. Han kommer att medla och Allâh kommer att bönhöra hans medling. Det korrekta är som sagt att den Berömvärda positionen är allmän.