Profeten tyckte om tre saker men valde bara två

´Allâmah Muhammad ´Abdur-Ra’ûf al-Munâwî (d. 1031)

at-Taysîr bi Sharh-il-Djâmi´ as-Saghîr (2/342)

Det enda vi har erhållit av ert jordeliv är era kvinnor.”1

Rapporterad av at-Tabarânî via Ibn ´Umar. Berättarkedjan är god.

Det vill säga och även parfym, vilket påvisas i ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) sägning:

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om tre saker: parfym, kvinnor och mat. Han erhöll två och utelämnade en; han erhöll kvinnor och parfym och utelämnade mat.”

1Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf-ul-Djâmi´” (5003).