Profeten spelade inte skådespel för Da´wah

Fråga: Vad anser ni om den som tillåter skådespel i moskén för Da´wah?

Svar: Skådespel är inte tillåtet, varken i moskén eller någon annanstans. Det hör inte till muslimernas handlingar. Vi har fått det från utlandet och från andras handlingar. Da´wah görs inte via skådespel. Da´wah görs via Qur’ânen och Sunnah och lockelse och varningar. Det var så profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och kallarna efter honom gjorde. Spelade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skådespel? Spelade följeslagarna skådespel? Spelade samfundets lärda och sanna kallare skådespel?

Det är en absurd handling. Den skall inte förknippas med Da´wah. Det är en dumhet och Da´wah accepterar inte dumheter. Da´wah skall vara utmed Qur’ânen och Sunnah, bevisen från Qur’ânen och Sunnah och en korrekt förebild och handling. En som kallar till Allâhs religion måste vara en förebild. Han skall vara den förste som gör goda handlingar. Han skall göra det som han befaller och undvika det som han förbjuder:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

”Uppmanar ni andra till fromhet medan ni själva glömmer era [plikter], och samtidigt läser ni Skriften? Vill ni inte använda ert förstånd?”1

Det är så Da´wah skall gå till, inte med skådespel, skratt och dylikt.

1 2:44