Profeten som inte attraherades av kvinnor

Hâfidh Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (d. 458)

Ahkâm-ul-Qur’ân (1/170-171)

Abû ´Abdillâh al-Hâfidh upplyste oss i form av certifikat: Abûl-´Abbâs upplyste oss: ar-Rabî´ uplyste oss: ash-Shâfi´î sade:

Han (ta´âlâ) nämnde en ärad slav och sade:

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا

”… en ledare, en renlevnadsman…”1

Det till säga en man som inte attraheras av kvinnor eller dras till giftermål.

13:39