Profeten som fåraherde

 Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (26/54-55)

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en profet utan att han vallade får.” De sade: ”Även du, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Ja. Jag vallade dem i Qarârît åt Makkahs befolkning.”1

Rapporterad av al-Bukhârî.

Djâbir sade:

”Vi var tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Marr-udh-Dhahrân2 för att plocka frukterna från en Salvadora persica.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Plocka de svarta. De är godare.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Brukade du valla får?” Han sade: ”Ja. Har det funnits någon profet utan att också han vallade får?”3

1al-Bukhârî (3/115-116).

2Ibn-ul-Athîr (rahimahullâh) sade:

”Det är en dal mellan Makkah och ´Asfân.” (an-Nihâyah (2/148))

3al-Bukhârî (7/105) och Muslim (6/125).