Profeten som arbetade för den otrogne makthavaren

Vad beträffar att ´Anbasah bin Sa´îd bin al-´Âs umgicks med al-Hadjdjâdj, så är det ingen uppenbar kritik av honom. Det är möjligt att han umgicks med honom utan att vara med på hans orättvisa. Det är rentav möjligt att han umgicks med honom för att hindra honom från orättvisan så gott han kunde och att han ansåg det vara nyttigare för islam och muslimerna än att undvika honom.

Allâhs profet Yûsuf (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) arbetade för Egyptens hedningar och deras kung. Han klarade inte av att döma med en lag som skiljde sig från deras religion. Beviset för det är Allâhs (´azza wa djall) ord:

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ

”Enligt den kungliga lagen var det omöjligt för honom att hålla kvar sin broder.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hjälpte dem endast med det som inte var otro eller förbjudet för honom. Om otro eller synder kom upp och han inte klarade av att avvärja dem, steg han åt sidan och överlämnade dem till dem. Han varnade dem vänligt och Allâh lät honom vara med dem då Han visste att det var nyttigt.

112:76