Profeten (s)

Fråga: Är det tillåtet att skriva (s) –ص – när profeten och hans namn (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer på tal?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Du har inte hyllat sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om du endast skriver (s). Vari ligger problemet om du skriver (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Säg (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Symbolen (s) utgör ingenting.