Profeten (s) och (saws)

Fråga: Är det tillåtet att skriva (s) –ص – eller (saws) –صلعم – när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer på tal och skall man uttala frasen med läpparna i samband med skriften?

Svar: Det är obligatoriskt att skriva ”sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam”. Det är inte tillåtet att skriva (s) –ص – eller (saws) –صلعم, det är fel. När hans namn kommer på tal skriver man ”sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam” och det är än bättre att uttala det också.