Profeten rörde sitt finger i Tashahhud

Wâ’il bin Hudjr (radhiya Allâhu ´anh) sade när han beskrev profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Tashahhud:

”… därefter lyfte han på sitt finger, rörde på det och åkallade med det.”

Rapporterad av författarna till Sunan-böckerna och andra. Den autentiserades av Ibn Khuzaymah, Ibn Hibbân, Ibn-ul-Djârûd, Ibn-ul-Mulaqqin, an-Nawawî, Ibn-ul-Qayyim och Ibn Hadjar al-´Asqalânî. Den nämns i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (2/68-69) och ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (717). Den är ett starkt intyg till kapitlets hadîth. Däri står det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade med sitt finger. Det skall tolkas med Wâ’ils rapportering, nämligen att han rörde på det.

Vissa senare individer har avvikit från dessa autentiserande imamer och sagt att hadîthen är svag eftersom Zâ’idah bin Qudâmah är ensam om att återberätta från ´Âsim bin Kâlib att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rörde på fingret. Jag har avvisat dessa individer i den angivna källan och klargjort att det pekande fingret inte motstrider fingrets rörelse. Det enda som kan sägas är att de andra formuleringarna nämner inte fingrets rörelse. Å andra sidan nekar de inte heller dess rörelse. Därtill går de emot dessa autentiserande imamer.