Profeten, Qadariyyah och följeslagarna

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/107-108)

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En gång när Qurayshs hedningar kom för att debattera med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ödet uppenbarades denna vers:

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

”De obotfärdiga syndarna är vilsna och galna. Den Dag då de släpas på sina ansikten in i Elden: ”Pröva på dess heta famntag!” Allt har Vi skapat med rätta mått.”1

Hadîthen är autentisk och rapporteras av Muslim.

Nâfi´ sade:

Medan vi satt tillsammans med ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) kom en människa till honom och sade: ”Så-och-så hälsar till dig.” Det vill säga en man från Levanten. Ibn ´Umar sade: ”Jag har fått reda på att han har innoverat en innovation. Om det stämmer, ska du inte hälsa tillbaka från mig. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Det kommer att finnas förvandlingar och jordskred i mitt samfund; de kommer att drabba kättarna och Qadariyyah.”2

Det rapporteras från Ibn ´Umar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Qadariyyah är detta samfunds zoroastrier; om de insjuknar, ska ni inte besöka dem, och om de dör, ska ni inte vara med på deras begravning.”3

Det rapporteras från Ibn Tâwûs som återberättade sin fader som sade:

´Îsâ bin Maryam (´alayhimâs-salâm) träffade Iblîs som sade: ”Vet du att endast det som är bestämt händer dig?” Han svarade: ”Ja.” Iblîs sade: ”Klättra då uppför en bergstopp, hoppa nedför den och titta ifall du kommer att överleva.” Då sade ´Îsâ: ”Vet du inte att Allâh (ta´âlâ) sade: ”Min slav ska inte pröva Mig, Jag gör ju vad Jag vill.”?”

154:47-49

2Ahmad (6216)

3Abû Dâwûd (4691). God enligt al-Albânî i “Mishkât-ul-Masâbîh” (1/38).