Profeten pekade mot Irak

Ahmad och Muslim rapporterade via Handhalah, från Sâlim, från Ibn ´Umar som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade österut och sade: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Det är Ahmads formulering. I en annan av hans formuleringar sade Ibn ´Umar:

Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka mot Irak och säga: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”

Berättarkedjan är autentisk. Alla dess återberättare är al-Bukhârîs och Muslims män.

Formuleringen består av en fin kuriosa då den klargör att prövningarna skall uppstå i Irak och inte i arabernas högland (نجد العرب). Det avvisar de vilsna som påstår att hadîthen åsyftar arabernas land.