Profeten på kamelvagn

Publicerad: 04.02.2010
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 128

Det trettonde beviset är Hans ord i Jesajas profetia:

”Ty så har HERREN sagt till mig: “Gå och ställ ut en väktare.
Han skall meddela vad han ser.”
7 Och han såg en hästvagn och ett par ryttare,
en åsnevagn och en kamelvagn. Han gav noga akt, mycket noga.
8 Han började ryta som ett lejon:* “Herre, här står jag ständigt på vakt, dagen lång,
jag stannar här på min post natt efter natt.
9 Och se, här kommer en vagn med män och ett par ryttare!”
Och han tog till orda och sade: “Babel har fallit, ja, det har fallit!”1

Både vi och de kristna anser att ryttaren på åsnan är Messias medan ryttaren på kamelen är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam). Han är kändare för att rida på kamel än vad Messias är känd för att rida på åsna. Dessutom var det med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som Babylons avgudar föll och inte med Messias. I Babylon har avgudar dyrkats från Ibrâhims tid till dess att de föll med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Jesaja 21:6-9