Profeten och bjudningar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (40)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick på bjudningar och åt av maten som serverades. En jude bjöd honom på kornbröd och fett som hade ändrats med tiden1.”2

Till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) karaktärer hörde att han gick på bjudningar. Han ville få bjudaren på humör och mjuka upp hans hjärta till tron. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är förebilden. Han gick på Bokens folks bjudningar, ty Allâh har förlovat deras mat för oss. Deras slakt, mat och kläder är lovliga för oss, vilket bevisar islams flexibilitet och att religionen inte påbjuder tillgjordhet, komplicering och granskning. Allt är i grund och botten tillåtet och rent varför vi inte ska granska så länge ingenting uppenbaras klart och tydligt för oss. Sådan var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis. Han gick till och med på en judes bjudning, trots att maten stank. Att fettet hade ändrats med tiden betyder att det stank och var ej åtråvärt. Det till trots åt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) av det.

1Ahmad (3/210).

2Ighâthat-ul-Lahfân (1/117).