Profeten Muhammads namn och deras betydelser

´Allâmah Abûl-Walîd Sulaymân bin Khalaf al-Bâdjî (d. 494)
al-Muntaqâ fî Sharh-il-Muwattâ’ (521-522)

1836 – Mâlik rapporterade från Ibn Shihâb, från Muhammad bin Djubayr bin Mut´im som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har fem namn: jag är Muhammad, Ahmad, al-Mâhî (Utplånaren) som Allâh utplånar otro med, al-Hâshir (Samlaren) som människorna kommer att samlas framför och al-´Âqib (Den siste).”

Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Jag har fem namn: jag är Muhammad” baseras på Allâhs (´azza wa djall) ord:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ

”Muhammad är ingenting mer än ett sändebud.”1

Hans ord ”Ahmad” baseras på:

بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

”Ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.”2

Hans ord ”al-Mâhî (Utplånaren) som Allâh utplånar otro med” tolkade han (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) själv. Allâh hade lovat honom att Han skulle låta honom råda över alla andra religioner. Det är också möjligt att det avser utrotningen av otron i Makkah, och att han överväldigade den otro som fanns i staden, och till följd därav etablerade sin religion däri.

Hans ord ”al-Hâshir (Samlaren) som människorna kommer att samlas framför” betyder att människorna kommer att samlas framför honom. al-Khattâbî sade att det betyder att de kommer att samlas kring hans religion. I så fall betyder hadîthen att hans religions epok är den sista epoken och att Domedagen kommer att äga rum under dess regering. Samlingen kommer att ske och hans föreskrift kommer inte att avskaffas och inte heller kommer någon otro att utrota hans religion. Allâh (ta´âlâ) vittnar såväl om hans samfund som om alla andra samfund. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

”Då människorna skall stå inför skapelsernas Herre.”3

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och sändebudet skall vara vittne mot er.”4

Hans ord ”al-´Âqib (Den siste)” tolkades av Sufyân som sade:

”Det betyder den siste profeten.”

13:144

261:6

383:6

42:143