Profeten Muhammad – en nåd till alla skapelser

publicerad
16.01.2011

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: Djalâ’-ul-Afhâm, sid. 131-132

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

”Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.”1

Den korrekta åsikten är att versen är allmän. Utmed denna förståelse har versen två synvinklar:

1 – Alla skapelser har gagnats av hans budskap.

Vad gäller hans anhängare, får de gåvor i detta liv och i livet efter detta.

Vad gäller hans krigsförande fiender, får de en snabb död. Det är bättre för dem att dö än att leva. Deras fortsatta liv innebär bara ett värre straff i nästa liv. De har dömts till olyckan. Därför är det bättre för dem att dö snabbt istället för att leva ett långt liv som otrogna.

Vad gäller de otrogna som har ett avtal med honom, lever de i detta liv i hans skugga och under hans avtal och beskydd. På så sätt är deras ondska mindre än hans krigsförande fiender.

Vad gäller hycklarna, tryggas deras liv, egendomar och familjer för att de visar tron. Det omnämnda skall respekteras och de skall behandlas som muslimer i samband med arv och liknande.

Vad gäller de avlägsna samfunden, så har Allâh skyddat dem från ett allomfattande straff med hans budskap.

Sålunda har alla skapelser gagnats av hans budskap.

2 – Han är en nåd till alla. De troende har tagit emot denna nåd och därmed gagnats av den i de båda liven. De otrogna har förkastat nåden, men det betyder inte att han inte är en nåd till dem. Det betyder bara att de inte har tagit emot den. Exempel på det är en medicin mot en sjukdom. Bara för att sjuklingen inte tar den, betyder det inte att den inte är en medicin.

1    21:107