Profeten Muhammad – den trovärdigaste människan

publicerad
16.01.2011

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: Djalâ’-ul-Afhâm, sid. 134

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den trovärdigaste människan. Det är något som till och med erkändes av hans otrogna fiender som krigade mot honom. Aldrig någonsin har någon av hans fiender upplevt någon lögn, liten som stor, från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Lämna alla hans anhängares bekännelser om honom. Avgudadyrkare, judar och kristna krigade mot honom på alla möjliga sätt utan att anklaga honom för minsta lögn. al-Miswar bin Makhramah sade:

”Jag sade till Abû Djahl som var min morbror: ”Morbror! Hade ni någonsin anklagat Muhammad för lögn innan han sade att han är profet?” Han sade: ”Käre systerson! Jag svär vid Allâh att Muhammad kallades bland oss för den ”pålitlige” när han var ung. Därför tillkommer det inte honom att ljuga som äldre.” Jag sade: Morbror! Varför följer ni inte honom?” Han sade: ”Käre systerson! Vi och Banû Hâshim tvistade om hedern och båda fick hopp om den. De står för vattningen [av Zamzam] och det gör även vi… De har sagt att de har en profet. När skall vi komma med det?”

Allâh (ta´âlâ) tröstade honom för hans fienders ord mot honom och sade:

”Vi vet att vad de säger gör dig beklämd; men det är inte dig de kallar för lögnare, nej, det är Allâhs budskap som de tar avstånd från, dessa orättfärdiga. Profeter före dig har kallats lögnare och de bar alla anklagelser och förolämpningar med jämnmod, till dess Vår hjälp nådde dem; ingen kan rubba eller tumma på Allâhs ord. Och du har redan fått veta något om [de föregående] budbärarnas öden.”1

1 6:33-34