Profeten lät aldrig bli att slakta Udhhiyah

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi  wa sallam) lät aldrig bli att slakta Udhhiyah. Han slaktade två baggar. Han slaktade dem efter ´Îd-bönen. Han sade:

”Den som slaktar innan bönen har inget med andakten att göra. Det är endast kött som han försett sin familj med.”1

Det är detta som bevisas av hans Sunnah och vägledning, inte att man tar hänsyn till bönens och predikans tid. Poängen ligger i själva handlingen. Detta dyrkar vi Allâh med.

Han befallde att man slaktar lamm som är sex månader gamla, kameler som är fem år gamla och kor och getter som är två år gamla.

1 al-Bukhârî (10/16) och Muslim (1961).