Profeten Ibrâhîm visade exempel på hur kärleken till Allâh kommer först

Allâh prövade Ibrâhîm (´alayhis-salâm) när Han befallde honom att slakta sin son. Varför? När Ibrâhîm fick en son i hög ålder sysselsatte sig hans hjärta med sonen. Allâh ville att hans kärlek skulle vara endast för Honom. Till följd därav befallde Han honom att slakta honom för att pröva honom. Ibrâhîm tog initiativet till att slakta honom utav lydnad till Allâh. Vid det ögonblicket blev lydnaden till Allâh honom kärare än sonen. Han klarade provet. När han lade kniven mot hans strupe och var beredd på att slakta honom räddade Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) honom. Målet var uppfyllt. Han hade föredragit kärleken till Allâh framför kärleken till sonen.