Profeten i Habackuks skrift

Publicerad: 21.02.2010
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 142-143

Det tjugofemte beviset är Habackuks ord i hans skrift:

”3 Gud kommer från Teman1, den Helige från berget Paran. Sela. Hans härlighet2 övertäcker himlen, av hans lov3 är jorden full. 4 Hans glans är som ljuset, strålar går ut från hans hand, där är hans styrka dold. 5 Framför honom går pest, och brinnande feber följer i hans spår. 6 Han träder fram och jorden skakar, för hans blick bävar hednafolken. Urgamla berg splittras, eviga höjder sjunker ner. Hans vägar är eviga. 7 Jag ser Kushans hyddor i nöd, tältdukarna i Midjans land darrar.”4

Därefter sade han:

”8 Är HERREN förbittrad på floderna? Är din vrede upptänd mot strömmarna eller din förbittring mot havet, när du far fram med dina hästar, med dina segervagnar? 9 Avhöljd och blottad är din båge, som edsvurna pilar är ditt ord. Sela. Du låter floder klyva jorden. 10 Bergen ser dig och bävar, störtregn forsar ner, djupet låter höra sin röst, mot höjden lyfter det sina händer. 11 Sol och måne står stilla i sin boning vid skenet av dina pilar som far fram, vid glansen av ditt blixtrande spjut. 12 I förbittring går du fram över jorden, i vrede trampar du ner hednafolken. 13 Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde5.”

Den som vill frånkänna Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) detta glada budskap vill göra det omöjliga. Hur klarar man av att göra det efter att han har beskrivit honom med dessa egenskaper som har särskilt hans personlighet och undanröjt den förvirrades oklarhet? Faktum är att han nämnde hans namn två gånger så att den seende kunde se morgondagens ljus. Han underrättade om hans samfunds styrka och hur pesten går framför det medan brinnande feber följer dess spår.

Denna profetia uppfylls endast i Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den som vill tillämpa den på någon annan försöker avleda de väldiga floderna från deras banor. Vad förnekarna säger är orimligt men det är Allâhs vilja att Hans ljus skall lysa med full styrka, hur förhatligt detta än kan vara för de otrogna.

Med vems lov har jorden fyllts? Vems samfund lovprisar Allâh i sina böner, predikningar, slutet av sina böner, vid lätta och svåra tider och alla andra tillstånd så att Allâh gav dess anhängare namnet ”lovprisarna” innan de skapats?

Framför vem gick döden och i vems spår gick den brinnande febern då de visste att tiden för de slaktade hedningarna var nära?

För vem splittras de urgamla bergen och för vem sjunker höjderna ned för? Vem har trampat ned samfunden? Inför vems profetskap har kungarikena underkastats? Vem annan än han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befriat samfundet från avguderi, otro, okunnighet och orättvisa?

1I den arabiska versionen ”Jemen”.

2I den arabiska versionen ”Muhammad”.

3I den arabiska versionen ”Hamd”.

4Habackuk 3:3-7

5I den arabiska versionen ”för att rädda dina fäders arv”.