Profeten hette inte Tâhâ

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 502

Allâh (´azza wa djall) sade:

طه

Tâ Hâ.”

Dessa två bokstäver hör till de lösryckta bokstäver som många suror inleds med. De är dock inte profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn.