Profeten heter varken Yâsîn eller Tâhâ

´Allâmah ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd
Qatf-ul-Djanâ ad-Danî,sid. 83

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) heter varken Tâhâ eller Yâsîn. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade i ”Tuhfat-ul-Mawdûd”:

”Det är inte tillåtet att namnge barn med Qur’ânens och kapitlens namn som Tâhâ, Yâsîn och Hâmîm. Mâlik hatade att man heter Yâsîn, vilket as-Suhaylî nämnde.

Beträffande att lekmännen säger att Yâsîn och Tâhâ hör till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn, så är det inte korrekt. Det finns ingen autentisk, god eller ens en hadîth med en tappad länk som säger det. Inte heller finns det någon rapportering från följeslagarna som säger det. Dessa bokstäver är precis som bokstäverna Alif Lâm Mîm, Hâ Mîm, Alif Lâm Râ och dylikt.”1

Förmodligen har lekmännen fått för sig att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) heter så för att han tilltalas direkt efter att kapitlen Tâ Hâ och Yâ Sîn inleds med dessa lösryckta bokstäver. Men profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har likaså tilltalats direkt efter kapitlen al-A´râf och Ibrâhîm och båda inleds med Alif Lâm Sâd och Alif Lâm Râ. Trots det är det ingen som säger att han heter så.

1Sid. 127