Profeten har inget med Ahl-ul-Bid´a att göra

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

”Du har inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Allâh skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad de gjorde.”1

Abû Ghâlib berättade att Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”De är Khawâridj.”

Det har också rapporterats från honom via profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), men hadîthen är inte autentisk. Shu´bah rapporterade från Mudjâlid, från ash-Sha´bî, från Shurayh, från ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ):

”De är Ahl-ul-Bid´a.”

Rapporterad av Ibn Mardûyah och den är också främmande och inte autentisk från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Tillsynes är versen allmän och berör allt och alla som avviker från Allâhs religion och motsäger den. Allâh sände Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vägledningen och den sanna religionen så att den skulle råda över alla andra religioner. Dess föreskrift är en och det finns ingen olikhet eller meningsskiljaktighet i den. Den som då skiljer sig och bildar sekter, vilket görs av sekteriska, lustfyllda och vilsna människor, skall veta att Allâh har rentvått Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) från dem.

16:159