Profeten gjorde inte Da´wah med Anâshîd och teatrar

Fråga: Vad anser ni om Anâshîd och i synnerhet i dagens läge när vissa religiösa ungdomar har fallit i dem? Det har lagts ned en stor vikt vid dem och de sjungs på festivaler och fester. Vissa av dem ackompanjeras med tamburin och röster som påminner om musik.

Svar: Endast två grupper dyrkar Allâh med Anâshîd och använder sig av dem för Da´wah; Hizbiyyûn och Sûfiyyah.

Vad gäller Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, så använder de sig inte av Anâshîd för Da´wah. De kallar med vishet och en fin tillrättavisning och bra debatter, precis som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade inte med Anâshîd. Han bildade inte sångkörer och inte heller spelade han teatrar eller skådespel för Da´wah. Sändebudet gjorde inget sådant.