Profeten generaliserade alla innovationer

Ingen får konfrontera profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allomfattande ord:

”… varje innovation är en villfarelse.”1

genom att avfärda dess generalisering och säga att alla innovationer är inte alls villfarelse. En sådan handling är snarare en olydnad mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) än en tolkning. Istället säger man att en viss handling som har fastställts som god och sägs vara innovativ är ingalunda innovation och hamnar därmed inte under hadîthen, eller att den visst gör det men undantas generaliseringen till följd av ett visst bevis som väger tyngre än generaliseringen. Det första svaret är dock bättre medan detta är diskutabelt. Att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avsåg generalisering med sina allomfattande ord är uppenbart. Således är det inte tillåtet att avvika från hans avsikt.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).