Profeten från Paran

Publicerad: 04.02.2010
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 93-95

I Tora står det:

””Detta är den välsignelse gudsmannen Mose uttalade över Israels barn före sin död: Han sade: ”HERREN kom från Sinai, från Seir gick hans sken upp över dem. Han strålade fram från berget Paran, ur skaran av mångtusen heliga. På hans högra sida brann i eld en lag för dem.””1

Denna vers omfattar tre profetskap: Mûsâs, ´Îsâs och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Att Han kommer från Sinai betyder berget Han talade med Mûsâ på. Där fick Mûsâ reda på att han hade blivit profet.

Att Hans sken gick upp från Seir är platsen där ´Îsâ dök upp från Jerusalem. Seir är en by som än i dag är känd för att ligga där. Detta är en profetia om Messias profetskap.

Paran är Makkah.

Allâh (subhânah) jämförde Mûsâs profetskap med gryningen, ´Îsâs med soluppgången och den siste profetens med solen som lyste upp världens hörn. Det blev som Han hade sagt. Allâh (subhânah) klöv sönder otrons mörker med Mûsâs profetskap och lyste upp gryningen med det. Därefter lät Han ljuset stråla ytterligare med Messias profetskap. Slutligen fullbordade Han ljuset och fyllde världen med Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap. Detta glada budskap om dessa tre profetskap kan liknas vid början av kapitlet:

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

””Vid fikontädet och oliven och Sinai berg och detta trygga land.”2”

Här nämns dessa profeters platser som de dök upp från. Meningen med ”Vid fikonträdet och oliven” är platsen där de växer och planteras och det är det heliga landet som Messias kom från. ”Sinai berg” är berget Allâh talade med Mûsâ på och underrättade honom att han hade valts till profet. ”Detta trygga land” är Makkah som Allâh hade helgat och tryggat. Härifrån kom Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap.

Dessa tre liknar de andra tre, oavsett om judarna skulle påstå att Paran ligger i Levanten och inte i Hidjâz. Det är i så fall inte första gången de skulle förvränga och förvrida. Tora säger om Ismâ´îl:

””Han bosatte sig i öknen Paran, och hans mor tog en hustru åt honom från Egypten.””3

Judiska och kristna lärda betvivlar inte att Ismâ´îls ätt levde i Paran. Tora talar om ett profetskap som kommer att dyka upp från Paran. Tora talar om ett väldigt profetskap som kommer att dyka bland Ismâ´îls avkomma. Tora talar om att hans samfund och anhängare kommer att sprida sig över berg och dalar. Det råder naturligtvis inga tvivel om att detta är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap. Det kom från Paran och steg ned till den ädlaste av Ismâ´îls stam. Hans profetskap fyllde jorden med ljus och sken och hans anhängare spred sig över berg och dalar. Förvåna dig därför inte över ett folk som antingen är okunnigt om detta eller också högfärdigt och stolt för att erkänna det. Tora säger trots allt om detta folk:

””Ty ett rådlöst folk är de, och förstånd finns ej i dem.””4

Till dessa högmodiga säger vi: Vilket profetskap har kommit från Levanten, lyst upp världen och överväldigat de två föregående profetskapen? En person som nekar detta är lik den som ser solen komma upp från öster men säger att den kommer upp från väster.

1Femte Moseboken 33:1-3

295:1-3

3Första Moseboken 21:21

4Femte Moseboken 32:28