Profeten Elisha uppmuntrar till krig mot arameerna

Andra Kungaboken 13:14

14När Elisha hade drabbats av den sjukdom som skulle bli hans död kom Israels kung Joash och besökte honom. Han lutade sig gråtande över honom och ropade: ”Min fader, min fader, du Israels vagnar och ryttare!” 15Elisha sade till Joash: ”Hämta båge och pilar.” Han hämtade båge och pilar, 16och då sade Elisha till Israels kung: ”Grip bågen.” Han tog bågen, och Elisha lade sina händer över hans. 17”Öppna fönstret mot öster”, sade Elisha, och han öppnade det. ”Skjut!” befallde Elisha, och då han sköt ropade Elisha: ”En Herrens segerpil, en segerpil mot Aram! Du skall slå arameerna vid Afek och krossa dem.” 18Sedan sade han: ”Tag pilarna.” Han tog dem, och då sade Elisha till Israels kung: ”Slå mot marken.” Joash slog tre gånger; sedan höll han upp. 19Gudsmannen blev rasande och sade: ”Du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Då hade du slagit arameerna och krossat dem. Nu kommer du att slå dem bara tre gånger.”