Profeten Dâwûd och nättröjorna

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/250)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ

”Och Vi lärde honom att tillverka brynjor åt er för att göra er mer motståndskraftiga i era krigståg. Är ni tacksamma?”1

Det vill säga nättröjor. Innan det var krigsuniformerna i form av rustningar. Han var nämligen den förste som tillverkade nättröjor i ringar. Han (ta´âlâ) sade:

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ

”Och Vi gjorde järnet mjukt i hans händer: ”Tillverka rymliga brynjor och avpassa ringarna väl.”2

Därför sade Han:

لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ

”… för att göra er mer motståndskraftiga i era krigståg.”

Det vill säga i strid.

فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ

”Är ni tacksamma?”

Tackar ni för Allâhs gåvor då det är Han som inspirerade och lärde Sin slav Dâwûd att göra detta för er skull?

121:80

234:10-11