Profeten bad inte på bönemattor

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare bad inte på bönemattor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad på palmbladsmattor, halmmattor och sand.

Det rapporteras att vissa lärda gick in i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské och lade ut något på marken. Då befallde Mâlik (rahimahullâh) att han grips och sade till honom:

”Vet du inte att detta är en innovation i vår moské?”