Profeten älskas endast för Allâhs sak

Till kunskapen om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hör att älska honom mer än sig själv, sin familj och sin egendom. Studenterna måste veta att alla bortsett från Allâh älskas för Allâhs sak. Det är bara Allâh som älskas för Hans sak. Alla andra, från Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till alla andra, älskas för Allâhs sak. Därför är kärleken till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) värdelöst om det är för släktbandens, hans genialitets eller någon annan orsaks skull och inte för Allâhs sak. Abû Tâlib hade ingen nytta av sin kärlek till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Orientalisterna har ingen nytta av att uppskatta och hylla honom för hans genialitet i historien och inte för att han är Allâhs sändebud. Denna innebörd måste studenterna begripa.