Profeten, Abû Bakr och ´Umar

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (15/129)

Muslim sade:

2389 – Sa´îd bin ´Amr al-Ash´athî, Abûr-Rabî´ al-´Atakî och Abû Kurayb Muhammad bin al-´Alâ’ berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak berättade för oss, från ´Umar bin Sa´îd bin Abîl-Husayn, från Ibn Abî Mulaykah: Jag hörde Ibn ´Abbâs säga:

”´Umar bin al-Khattâb lades på sin bår. Människor trängdes runt honom, åkallade för honom, hyllade honom och bad för honom innan han lyftes bort. Jag var bland dem. Plötsligt tog en man tag i min axel bakifrån. Jag vände mig och såg att det var ´Alî. Han bad om nåd för ´Umar och sade: ”Du lämnar inte efter dig någon vars handlingar jag ser fram emot att få träffa Allâh med som med dina. Vid Allâh! Jag anser att Allâh ska låta dig vara med dina två vänner, ty ofta hörde jag Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Jag, Abû Bakr och ´Umar kom…”, ”Jag, Abû Bakr och ´Umar gick in…” och ”Jag, Abû Bakr och ´Umar gick ut…”. Jag hoppas – eller jag anser – att Allâh låter dig vara med dem.”1

Denna hadith bevisar Abû Bakrs och ´Umars förträfflighet och att ´Alî vittnade om dem, hyllade dem och anade rätt om ´Umar innans hans död. Må Allâh vara nöjd med dem alla!

1Ahmad (1/112) och al-Bukhârî (3677).