Profet fängslas på vatten och bröd

Första Kungaboken 22:26

26Israels kung befallde att man skulle gripa Mika och överlämna honom åt stadskommendanten Amon och åt kungens son Joash 27och säga till dem: ”Så säger kungen: Sätt den här mannen i fängelse på vatten och bröd tills jag är hemma igen välbehållen.” 28Men Mika sade: ”Skulle du återvända välbehållen, då har Herren inte talat genom mig.”