Profet anklagad för samarbete med demoner

Matteusevangeliet 9:32

http://www.bibeln.se/las/2k/matt

https://www.bible.com/bible/1223/MAT.9.SFB15

32När de var på väg ut kom man till honom med en besatt som var stum. 33Han drev ut demonen, och den stumme började tala. Och folket häpnade och sade: ”Aldrig förr har man sett något sådant i Israel.” 34Men fariseerna sade: ”Det är med demonernas furste som han driver ut demonerna.”