Pris till den som memorerar mest

Fråga: En grupp kvinnor har kommit överens om att memorera Qur’ânen. Som en morot har de lagt en summa pengar i potten till den som memorerar mest. Är det föreskrivet?

Svar: Det är harmlöst. Det motiverar till memorering av Qur’ânen.