Prioriterar Abû Hanîfah framför följeslagarna

al-Kawtharî försökte rentvå sig från sitt förtal av Anas (radhiya Allâhu ´anh), Hishâm bin ´Urwah bin az-Zubayr samt de tre imamerna Mâlik, ash-Shâfi´î och Ahmad.

Man skall veta att Anas (radhiya Allâhu ´anh) position hos oss är inte densamma som al-Kawtharî har satt honom på. Indirekt säger han: ”Och vem är Anas? Vad motsvarar Anas rapportering i jämförelse med den väldigaste imamen och hans storslagna genialitet?” Det anvisade han när han sade:

I Hâfidh Abû Shâmahs bok ”al-Mu’ammal” nämns alla de följeslagare vilkas rapporteringar imamen avslår om de är ensamma om att återberätta dem. Denna ypperliga försiktighetsåtgärd bevisar bara Abû Hanîfahs storslagna genialitet.”1

Han nöjde sig alltså inte med Anas, utan adderade ett helt gäng följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum). Därtill sade han uttryckligt2 att det räcker att några av de omnämnda följeslagarna är ensamma om att återberätta en Sunnah för att Abû Hanîfahs åsikt skall prioriteras framför deras rapportering…

Som sagt, Anas (radhiya Allâhu ´anh) position hos oss är inte densamma som al-Kawtharî har satt honom på. Därför är det inte konstigt att han inte tycker att han har sagt något klandervärt. Dock står det i ”Fath-ul-Bârî”:

Ibn-us-Sam´ânî sade: ”Förtal av följeslagarna bevisar personens svek. Det är faktiskt innovation och villfarelse.”

Han nämnde det i samband med att vissa Hanafiyyah avvisade Abû Hurayrahs hadîth om kons fastknutna juver.

1at-Tarhîb, sid. 24

2at-Talî´ah, sid. 105-106