Prioriterad kärlek till profeten

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/51)

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag svär vid Allâh att jag älskar dig mer än allting annat frånsett mig själv.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är, inte förrän du älskar mig mer än dig själv.” Då sade ´Umar (radhiya Allâhu ´anh): ”Numer älskar jag dig mer än mig själv.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Nu, ´Umar.”[1]

Abû Sulaymân al-Khattâbî sade:

”Han menade inte den naturliga kärleken, utan den anskaffade. Att älska sig själv är bara naturligt. Hadîthen betyder att du inte bekräftar mig förrän du offrar dig själv för att lyda mig och prioriterar min tillfredsställelse framför din egen lust om det så skulle leda till din undergång.”

[1] al-Bukhârî (6632).