Prioritera det viktigaste

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 276-278

Vi strukturerar kallet utefter profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) struktur. Vissa saker är viktigare än andra. Visserligen är allt i islam mycket viktigt – inget i islam är betydelselöst, inget i Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap är betydelselöst, ingenting är skal – men saker och ting varierar. Profeterna, som förkunnade allt som medförde lycka till mänskligheten, var först och främst fokuserade på dogmen. Det betyder inte att de tog lätt på allting annat islamiskt; de prioriterade bara det viktigaste. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillbringade tretton år i Makkah med att kalla till dyrkan av Allâh allena och förankring av ’det finns ingen sann gud utom Allâh’ i människor. Tog han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lätt på resten av vad Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) skulle uppenbara? När totalförbjöds spriten? Mot slutet av sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv. Spritförbuden är visserligen mycket viktig, men dogmen är än viktigare. Det oförlåtliga avguderiet är än viktigare:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte den som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1

Till vad kallar du en avgudadyrkare som åkallar andra än Allâh, offrar för andra än Allâh, ber andra än Allâh om hjälp och varvar gravar? Vad säger du till en sådan person? Att sätta sig på islams stol och döma med islam? Lär honom den islamiska dogmen. Kalla den muslimske makthavaren till dogmen. Om en makthavare tillskriver sig islam och styr med sekulära lagar, ser du till att korrigera hans dogm. Därefter ber du honom tillämpa Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) föreskrift inom allting. Tillämpa exempelvis allmosebetalningen. Allmosebetalningen har nästintill gått förlorad i den islamiska världen. Utropa bönen, tillämpa allmosebetalningen, återinför de föreskrivna bestraffningarna. Det vill säga efter att han är övertygad om islam och har korrigerat sin dogm, försöker ni få honom att inse att det är obligatoriskt att tillämpa Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) föreskrift och häva sekulära och vantrogna lagar. Självklart är dessa sekulära lagar importerade från de vantrogna, men hur korrigerar du den aspekten hos medborgare och makthavare? Hur ska du kalla dessa människor? Jo, genom att hålla dig till profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) metod och gå i deras fotspår när de kallade till Allâh (tabârak wa ta´âlâ).

14:116