Principen för den iögonfallande klädseln

Fråga: Hur lyder principen för den iögonfallande klädseln?

Svar: Klädseln som skiljer sig från samhällets klädsel. Om din klädsel avviker från samhällets klädsel som är tillåten och föreskriven, har du på dig en iögonfallande klädsel.