Principen för den boendes hopslagna böner

Fråga: En man har kommit hem efter en lång resa och är mycket trött. Får han slå ihop bönerna om han fruktar att somna så att bönetiden går ut?

Svar: I ett sådant fall är det tillåtet att slå ihop bönerna, säger de lärda.

Ett annat exempel på det är att personen känner sig oerhört trött i samband med Maghrib och klarar inte av att vara uppe till ´Ishâ’. Samtidigt fruktar han att missa Fadjr om han går och lägger sig. I så fall får han slå ihop bönerna.

Ett tredje exempel på det är personen som besväras av att två sig inför varje bön eller en ammande kvinna som besväras av att tvätta sina bönekläder inför varje bön.

Ett fjärde exempel är bagaren. Om han inte klarar av att be med samlingen och fruktar att brödet (som är i ugnen fram till att nästa bön går in) bränns, så får han slå ihop bönerna. Kriteriet i frågan är Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) ord:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop Dhuhr med ´Asr och Maghrib med ´Ishâ’ i al-Madînah utom rädsla och regn.” De sade: ”Vad var hans syfte?” Han sade: ”Han ville inte besvära sitt samfund.”