Principen ”Den som inte gör Tabdî´ på en innovatör är själv en innovatör”

Fråga: Vissa säger att principen ”Den som inte gör Tabdî´ på en innovatör är själv en innovatör” är främmande i Salafs metodik. Vad säger ni om det?

Svar: Ett slaviskt förhållande till principen ”Den som inte gör Tabdî´ på en innovatör är själv en innovatör” är inte korrekt. Han kanske inte vet att innovatören är en innovatör varför han låter bli att göra Tabdî´ på honom utav fromhet. Varför skall du göra Tabdî´ på honom?

Men om han känner till innovatören och älskar honom och lojaliserar med honom, då är även han en innovatör. Där går gränsen i den här frågan. Om han vet att personen är en innovatör, stödjer honom och bekrigar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, då är han tvivelsutan en innovatör.

Den här principen tillämpas inte på personen som inte vet att han är en innovatör varför han inte heller gör Tabdî´ på honom. Personen som du studerar och vet att han lojaliserar med innovatören, skyddar honom och bekrigar Ahl-us-Sunnah för hans skull och för den falskhetens skull är en vilsen innovatör.

Om en person inte vet att en individ är en innovatör, skall du råda honom och förklara för honom att han är en innovatör. Antingen lämnar han honom eller också betraktar du honom som hans vän som är innovatör.