Primitiva muslimer och ignoranta hädare

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

”Detta är vad Allâh har lovat [och] Allâh bryter inte Sina löften, men de flesta människor vet inte. De uppfattar [bara] det yttre skenet av livet i denna värld och är likgiltiga för de yttersta tingen.”1

En stor prövning mot slutet av tiden är att Allâh har prövat dumma muslimer med de otrognas skicklighet inom jordiska ting som muslimerna inte förmår efterleva. Följaktligen har de trott att den som behärskar dem har rätt till skillnad från den som inte gör det. Ett sådant resonemang är grov ignorans och gravt fel. Den givmilda versen klargör den prövningen och tar lätt på sakfrågans storlek. Allâh nämnde det långt innan allt det blev verklighet.

I denna givmilda vers säger Han (djalla wa ´alâ) att de flesta vet inte. Till denna majoritet inkluderas först och främst dessa jordiska vetenskapsmän. Allâh (djalla wa ´alâ) dementerar deras sanna och fullkomliga kunskap. Ty de vet ingenting om Honom som har skapat dem, fått dem att existera ur intet, sörjt för dem och sedan låter dem dö, upplivar dem och slutligen avlönar dem för deras handlingar. De vet ingenting om sin sista destination som skall vara ett horribelt och ändlöst straff. Den som försummar allt det inkluderas inte till de vetande. Efter att Han har dementerat deras fullkomliga och sanna kunskap bekräftar Han deras kunskap som är ytterst nedrig jämfört med kunskapen som de saknar. Sedan fördömde Han den kunskapen på två väldiga sätt:

1 – Den är knapp och begränsad därför att den handlar enkom om det ytliga jordelivet. En kunskap som är begränsad vid det ytliga jordelivet är ytterst låg och begränsad jämfört med kunskapen om Skaparen, Hans påbud och förbud, allting som för närmare Honom respektive avlägsnar från Honom samt allting som medför evig lycksalighet och evigt straff.

2 – Vetskapens mål är lågt. Det är inte nobelt eftersom det är enbart jordiskt. Jordelivet upphör och avtar förvisso snabbt. För att bevisa dess nedrighet räcker det att versens mest korrekta syntax av:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا

”De uppfattar [bara] det yttre skenet…”

är att den är apposition till:

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

”… men de flesta människor vet inte.”

130:6-7