Preventivmedel utan makens kännedom

Fråga: Vissa kvinnor nyttjar preventivmedel det första äktenskapsåret utan makarnas kännedom. De gör så för att inte bli gravida samt utav rädsla för att inte komma överens med sina makar. Får de göra så?

Svar: Hon får inte göra så utan makens samtycke. Det är hans rättighet. Hon får inte bruka preventivmedel utan hans tillstånd. Hon får inte heller ta något permanent preventivmedel, utan endast något temporärt vid behov däribland sjukdom eller oförmåga. I så fall får hon ta ett temporärt preventivmedel. Permanent preventivmedel är nämligen inte tillåtet.