Preventivmedel på grund av stormigt äktenskapsliv

Fråga: Får en kvinna ta p-piller om det finns problem mellan makarna?

Svar: Hon skall endast ta p-piller på grund av sjukdom och efter läkarnas fastställande om att hon inte är kapabel till en graviditet eller att den kommer att orsaka hennes död eller sjukdom. I så fall får hon skjuta upp på graviditeten och inte förebygga den helt och fullt. Hon skall bara ta vad som behövs för att skjuta upp på graviditeten till dess att hon är förberedd för en ny sådan. Det är nämligen inte tillåtet att förebygga graviditeten helt och fullt.