Preventivmedel för spädbarnets amning

Fråga: Får en kvinna ta preventivmedel för att det ammande barnet skall kunna amma två hela år?

Svar: Om hon skjuter upp på sin graviditet för att barnet eller hon är i behov av det är det okej. Att skjuta upp på graviditeten är inte detsamma som att utesluta den helt.