Presenter till anställda är mutor

Fråga: Får man ge en present till en direktör sett till hadîthen:

”Ge varandra presenter så kommer ni att älska varandra.”?

Svar: Inget skall ges till den anställde. Presenter till den anställde betraktas som mutor. Den anställde som har hand om människornas angelägenheter och som de refererar till får redan sin lön. Han får inte ta något i utbyte för sina tjänster till människorna – inga presenter eller någonting annat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät en man vid namnet Ibn-ul-Lutbiyyah ansvara för insamlingen av allmosor. Han kom till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”Detta är till er och detta har jag fått i gåva.”

Till följd därav sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Hur är det fatt med en man som vi låter ansvara för något som Allâh har anförtrott oss med och sedan kommer och säger: ”Detta är till er och detta har jag fått i gåva.”? Låt honom sitta hemma hos sin moder och titta i fall han får någon gåva.”

Att få en present för arbetet som man har gjort eller för ens anställning är en muta och förbjudet.