Predikarens hälsningar på fredagen

Fråga: Stämmer det att predikaren skall hälsa två gånger; en gång när han kommer in och en gång när han har gått uppför predikstolen?

Svar: De säger till och med att han skall hälsa tre gånger. En gång när han går igenom dörren; då hälsar han till dem som är där. En annan gång när han kommer fram till predikstolen; då hälsar han till dem som är där. En tredje gång när han har gått uppför den. Skadar det honom att hälsa? Det är bara bra.