Predikantens fredshälsning från predikstolen

Därefter nämnde författaren Djâbirs hadîth om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”När han hade gått uppför predikstolen hälsade han med fredshälsningen.”

Han sade att den är svag på grund av Ibn Lahî´ah. Avslutningsvis nämnde han en annan hadîth som återberättas av ash-Sha´bî och ´Atâ’ utan följeslagare i berättarkedjan, vilket gör hadîthen till Mursal.

Dessa två Mursal-rapporteringar rapporteras av Ibn Abî Shaybah och ´Abdur-Razzâq. De stärker Djâbirs hadîth, framför allt med tanke på att handlingen tillhörde kalifernas praxis. Det har jag fastställt i ”as-Sahîhah”1 på ett sätt du inte lär se någon annanstans.

12076.